• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par video lekcijas

[certificate_course]

noskatīšanos Latvijas Arhitektu savienības attālinātās tālākizglītības vietnē PKPP.LV [course_completion_date]

Piešķirti 2 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

Video lekcijas garums: 210 minūtes.

ĪSS VIDEO LEKCIJAS APRAKSTS: Seminārā tiek apskatīta normatīvo aktu principu piemērošana būvniecības procesā, kā arī vispārējs būvniecības regulējums un administratīvais process iestādē. Apskatītās tēmas: 1) Vispārīgie jautājumi – Būvniecības likumā noteiktie principi (Arhitektoniskās kvalitātes princips, sabiedrības līdzdalības princips, vides pieejamības principis); 2) Būvniecības procesā pieņemto lēmumu pamatošana ar būvniecības principiem; 3) Administratīvā procsa pincipi un to piemērošana būvniecības procesā; 4) Tiesu prakse (strīdi projektēšanas un autoruzraudzības jomā); 5) Atbildības sadalījums (normatīvajos aktos noteiktais) starp būvniecības procesa dalībniekiem.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting