• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],
un par to piešķirti 2 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV noskatoties video semināru 210 minūšu garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: Seminārā tiek apskatīta normatīvo aktu principu piemērošana būvniecības procesā, kā arī vispārējs būvniecības regulējums un administratīvais process iestādē. Apskatītās tēmas: 1) Vispārīgie jautājumi – Būvniecības likumā noteiktie principi (Arhitektoniskās kvalitātes princips, sabiedrības līdzdalības princips, vides pieejamības principis); 2) Būvniecības procesā pieņemto lēmumu pamatošana ar būvniecības principiem; 3) Administratīvā procsa pincipi un to piemērošana būvniecības procesā; 4) Tiesu prakse (strīdi projektēšanas un autoruzraudzības jomā); 5) Atbildības sadalījums (normatīvajos aktos noteiktais) starp būvniecības procesa dalībniekiem.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting