• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],
un par to piešķirti 2 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV, noskatoties video semināru 172 minūšu garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: Personas datu apstrādes jomas un apstrādes pamati, personas datu nodošana trešajām personām, personas datu apstrādes reģistrs un apstrādes kārtība/politika, datu apjoma minimizēšanas iespējas, datu subjektu informēšana, datu glabāšanas ilgums un dzēšanas iespējas, potenciālie riski arhitekta praksē.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting