• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],
un par to piešķirts 1 kompetences paaugstināšanas kredītpunkts formālās izvēles pasākumu sadaļas tēmā “Tehniskās zināšanas”.

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV noskatoties video semināru 90 minūšu garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: Seminārā tika apskatīti ēkau energoefektīvitātes projektēšanas nosacījumi, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, saistošie Latvijas normatīvie regulējumi, ēku energoefektīvitātes klasifikācija atbilstoši Latvijas likumdošanai, energoefektīvas ēkas uzprojektēšanas priekšnosacījumi, Latvijas būvprojektu piemēri un to analīze, kā arī Latvijā realizētu projektu piemēri un to analīze.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting