• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par video lekcijas

[certificate_course]

noskatīšanos Latvijas Arhitektu savienības attālinātās tālākizglītības vietnē PKPP.LV [course_completion_date]

Piešķirti 1 kompetences paaugstināšanas kredītpunkts formālās izvēles pasākumu sadaļas tēmā “Tehniskās zināšanas”.

Video lekcijas garums: 90 minūtes.

ĪSS VIDEO LEKCIJAS APRAKSTS: Seminārā tika apskatīti ēkau energoefektīvitātes projektēšanas nosacījumi, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, saistošie Latvijas normatīvie regulējumi, ēku energoefektīvitātes klasifikācija atbilstoši Latvijas likumdošanai, energoefektīvas ēkas uzprojektēšanas priekšnosacījumi, Latvijas būvprojektu piemēri un to analīze, kā arī Latvijā realizētu projektu piemēri un to analīze.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting