• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par video lekcijas

[certificate_course]

noskatīšanos Latvijas Arhitektu savienības attālinātās tālākizglītības vietnē PKPP.LV [course_completion_date]

Piešķirti 1 kompetences paaugstināšanas kredītpunkts formālās izvēles pasākumu sadaļas tēmā “Prakses vadība”.

Video lekcijas garums: 48 minūtes.

ĪSS VIDEO LEKCIJAS APRAKSTS: Projektu vadīšanas teorētiskie pamati – prasmes plānot, organizēt un vadīt arhitektūras projektēšanas un plānošanas darbu izpildes procesus un tajos iesaistīto speciālistu darbu. Apskatītās tēmas ietver: a) Projektu vadīšanas pamatjēdzieni un to skaidrojums, nozīme arhitekta praksē; b) Projektu dzīves cikls un vadīšanas fāzes; c) Projektu vadīšanas sistēma un organizatoriskā struktūra; d) Projektu komanda, vadība un kultūra, iekšējā un ārējā komunikācija; e) Projekta plānošana (finanšu, laika, resursu), alternatīvu un risku analīze; f) Struktūrplāns projektu plānošanā; g) Projekta gaitas plānošana, kontrole, kvalitātes un personāla vadība; h) Projekta novērtējums un noslēgums.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting