• 4( 3 ATSAUKSMES )
    146 STUDENTS

    Ēku ugunsdrošība Ēku ugunsdrošību regulējošā likumdošana Ar ugunsdrošības novērtējumu saistītie jēdzieni un definīcijas Evakuācijas ceļu projektēšana – kritēriji, prasības un…

    20.00