• 0( 0 ATSAUKSMES )
    88 STUDENTS

    Ēku ugunsdrošība Ēku ugunsdrošību regulējošā likumdošana Ar ugunsdrošības novērtējumu saistītie jēdzieni un definīcijas Evakuācijas ceļu projektēšana – kritēriji, prasības un…

    20.00