• 4( 1 REVIEWS )
    104 STUDENTS

    Ēku ugunsdrošība Ēku ugunsdrošību regulējošā likumdošana Ar ugunsdrošības novērtējumu saistītie jēdzieni un definīcijas Evakuācijas ceļu projektēšana – kritēriji, prasības un…

    20.00