• 4( 2 ATSAUKSMES )
    122 STUDENTS

    Ēku ugunsdrošība Ēku ugunsdrošību regulējošā likumdošana Ar ugunsdrošības novērtējumu saistītie jēdzieni un definīcijas Evakuācijas ceļu projektēšana – kritēriji, prasības un…

    20.00