• IENĀKT
 • Grozā nav neviena produkta.

Reģistrācija

Reģistrācija

Pamatinformācija

 • Vārds, Uzvārds (obligāts)

  Šo lauku var redzēt: Visi

 • Nodarbošanās (obligāts)

  Šo lauku var redzēt: Visi

 • Sertifikāta nr vai personas kods (obligāts)

  Dati paredzēti diploma piešķiršanai un netiks izpausti citiem lietotājiem.

  Šo lauku var redzēt: Tikai es

 • Telefona nr (obligāts)

  Šo lauku var redzēt: Tikai es

 • Jaunumi par videolekcijām

  Šo lauku var redzēt: Tikai es Mainīt

  Who can see this field?
  Aizvērt
 • Reģistrēties

Konta informācija

Profila informācija

Vārds, Uzvārds (obligāts)

Šo lauku var redzēt: Visi

Nodarbošanās (obligāts)

Šo lauku var redzēt: Visi

Sertifikāta nr vai personas kods (obligāts)

Dati paredzēti diploma piešķiršanai un netiks izpausti citiem lietotājiem.

Šo lauku var redzēt: Tikai es

Telefona nr (obligāts)

Šo lauku var redzēt: Tikai es

Jaunumi par videolekcijām

Šo lauku var redzēt: Tikai es Mainīt

Kurš var redzēt šo lauku?
Aizvērt
Biogrāfija

Īss personas apraksts

Šo lauku var redzēt: Visi Mainīt

Kurš var redzēt šo lauku?
Aizvērt

Lietosanas noteikumi

Sistēmas lietošanas noteikumi

  1. Interneta vietne pkpp.lv (turpmāk tekstā – PKPP) ir informācijas un tālākizglītības e-vide arhitektūras, inženierzinātņu u.c. nozaru interesentiem, kuri ir reģistrējušās PKPP sistēmā.
  2. PKPP lietošanas noteikumi nosaka vietnes pieejamo pakalpojumu lietošanas nosacījumus un ierobežojumus, kas ir saistoši visiem tās lietotājiem.
  3. Vietnes darbību organizē, uztur un koordinē biedrība „Latvijas Arhitektu savienība”, PVN reģ. Nr. LV 40008005792, juridiskā adrese: Rīga, Torņa iela 11, LV-1050 (turpmāk tekstā Uzņēmums). Nolūkā nodrošināt vietnes darbību atbilstoši tās mērķiem Uzņēmums veic reģistrēto personas datu apstrādi un uzskaiti.
  4. Vietnes lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, tajā skaitā visām tajos veiktajām izmaiņām. PKPP lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot PKPP lietošanas noteikumus, kā arī regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai laikus gūtu informāciju par tajos veiktajām izmaiņām.
  1. PKPP piedāvā lietotājiem iespēju: apgūt Latvijas Arhitektu savienībā, Latvijas Būvinženieru savienībā un/vai citās biedrībās akceptētas lekcijas (turpmāk tekstā – lekcija);
   1. par lekcijas noskatīšanos un pareizu atbilžu sniegšanu uz lektora uzdotajiem kontroljautājumiem saņemt apliecinājumu vai sertifikātu, kas apliecina kompetences punktu iegūšanu;
   2. uzdot lektoriem jautājumus un saņemt atbildes uz jautājumiem, nosūtot tos uz e-pasta adresi info@pkpp.lv;
   3. lejupielādēt savā datorā lektora sagatavotos uzskates materiālus, ja tādi ir pieejami;
   4. iepazīties ar pievienotajiem informatīviem materiāliem;
   5. iegādāties pieeju maksas lekciju kursiem, lekcijām, norēķinus veicot ar pārskaitījumu, maksājumu kartēm vai bankas e-sistēmām.
  2. Pakalpojumu klāsts tiek regulāri papildināts.
  3. Apliecinājumu vai sertifikātu var saņemt, to izdrukājot no datora sev vēlamā vietā, 5 gadus no tā saņemšanas brīža.
  4. Lekcijas uzskates materiālus lietotājs var izmantot tikai personiskām vajadzībām mācību procesa nodrošināšanai. Jebkura cita veida uzskates materiālu izmantošana ir kategoriski aizliegta.
  1. PKPP administrācijai ir tiesības atļaut atsevišķu lekciju apliecību saņemšanu tikai pēc informatīvu materiālu vai reklāmas noskatīšanās.
  2. Fakts, ka lekcijai ir piesaistīts konkrēts reklāmas vai informatīvais materiāls, nenozīmē, ka šo lekciju pasūta un apmaksā konkrētais reklāmdevējs.
  3. Ja lekciju pasūta un apmaksā konkrēts uzņēmums (sponsors), sponsorēšanas fakts tiek norādīts.
  4. Par reklāmas un citu reklāmdevēju iesniegto materiālu saturu un atbilstību LR normatīvajiem aktiem atbild reklāmdevējs vai komersants, kā interesēs attiecīgais reklāmas materiāls ir ievietots. PKPP viedoklis ne vienmēr saskan ar materiālu sagatavotāju viedokli. Attiecībā uz reklāmas materiālu izvietošanu PKPP vietnē, PKPP tikai nodrošina to tehnisku izvietošanu atbilstoši materiāla iesniedzēja izteiktajām vēlmēm.
  1. Lai kļūtu par reģistrētu PKPP lietotāju, ir jāaizpilda reģistrācijas anketa. Konstatējot nelikumības, lietotājam izmantojot citas personas datus, PKPP administrācija ir tiesīga dzēst lietotāja kontu un informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.
  2. Lietotājs apņemas neizpaust citām personām savus PKPP lietotāja piekļuves datus.
  3. Lietotājs apņemas nekavējoties informēt PKPP par jebkādu neatļautu lietotāja paroles izmantošanas gadījumu vai jebkādu citu drošības noteikumu pārkāpumu. Lietotājam katras lietošanas sesijas beigās ir jāpārliecinās par to, ka viņš ir izgājis no sava konta (nospiežot attiecīgo izvēlni, nevis tikai aizverot pārlūku). PKPP nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies tādas lietotāja rīcības dēļ, kas neatbilst vietnes lietošanas noteikumiem.
  4. Visi reģistrētie PKPP lietotāju personas dati un korespondence tiek aizsargāta saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  5. PKPP lietotājs saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 1., 2.punktu un 13.1 pantu reģistrējoties PKPP vietnē dod savu piekrišanu un atļauju Uzņēmumam kā personas datu pārzinim savu personas datu apstrādei ar mērķi nodrošināt to sertifikātu un apliecinājumu uzskaiti, tajā skaitā, kas iegūtas izmantojot PKPP vietnē piedāvātos pakalpojumus, kā arī ar mērķi nodrošināt individualizēto piedāvājumu sagatavošanai PKPP vietnes lietotājiem.
  6. PKPP lietotājs piekrīt, ka PKPP lietotāja personas datu apstrāde, kuru veic Uzņēmums, ir jebkuras ar PKPP lietotāja personas datiem veiktas darbības saistībā ar datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, bloķēšanu vai dzēšanu. PKPP lietotāja personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas un citi personas dati – tiek izmantoti tikai un vienīgi apliecinājumu/sertifikātu sagatavošanai un, lai nepieciešamības gadījumā pārliecinātos, par izsniegtā sertifikāta autentiskumu.
  7. PKPP lietotājam uz viņa norādīto e-pasta adresi vai telefona numuru var tikt nosūtīta informācija par jaunumiem PKPP vietnē, tajā skaitā informācija no sadarbības partneriem. Ja lietotājs turpmāk nevēlas saņemt papildinformāciju, viņš var atteikties, par to paziņojot Uzņēmumam.
  8. PKPP lietotāja personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati vai personas kods, kā arī informācija par PKPP vietnē iegūtajiem sertifikātiem un/vai apliecībām netiek izpausti trešajām personām bez lietotāja piekrišanas arī pēc attiecību izbeigšanas, izņemot LR normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, ja datus pieprasa LR kontroles iestādes.
  9. Piekrītot šiem vietnes lietošanas noteikumiem, PKPP vietnes lietotājs apzinās un piekrīt, ka gadījumos, kad to pieprasa Latvijas Arhitektu savienība, Latvijas Būvinženieru savienība un/vai citas profesionālās biedrības, Latvijas Arhitektu savienība ir tiesīgs nodot savā rīcībā esošos datus izsniegto apliecību datu salīdzināšanai resertifikācijas komisijās.
  10. Ja lietotājs ir pieteicies un/vai apmeklējis pasākumu, kurā Latvijas Arhitektu savienībaveic reģistrāciju un/vai elektronisko sertifikātu izsniegšanu, lietotājs piekrīt, ka viņa personas dati, kas saistīti ar attiecīgo pasākumu, tiek nodoti pasākuma organizatoriem.
  11. Ja lietotājs ir aizmirsis savu lietotāja paroli, vietnes autorizācijas logā ir jānosūta pieteikums PKPP administrācijai par paroles atjaunošanu, nospiežot uz izvēlnes „Aizmirsi paroli?”. Jaunā parole tiks nosūtīta uz lietotāja reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi.
  12. Ja lietotājs nepiekrīt PKPP vietnes lietošanas noteikumiem un nevēlas turpmāk lietot PKPP piedāvātos pakalpojumus, viņš var atteikties no lietotāja konta, nosūtot attiecīgu pieprasījuma vēstuli uz PKPP administrācijas e-pasta adresi info@pkpp.lv vai nosūtot pieprasījumu PKPP administrācijai PKPP vietnes sadaļā „Kontakti”. Pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas par lietotāja konta dzēšanu visi lietotāja personas dati vienas darba dienas laikā tiks izdzēsti no datu bāzes. Gadījumā, ja attiecīgais lietotājs ir izmantojis PKPP vietnes pakalpojumus un ir ieguvis apliecinājumu par lekciju noklausīšanos vai apgūšanu, tad šāda informācija pēc lietotāja konta dzēšanas tiek glabāta ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc attiecīgā pakalpojuma saņemšanas.
  13. PKPP ir tiesīgs dzēst lietotāja kontu, ja lietotājs nav norādījis pilnīgu vai precīzu reģistrācijas anketā prasīto informāciju vai reģistrējies vairāk kā vienu reizi, izmantojot atšķirīgus datus. Šajos gadījumos pirms lietotāja konta dzēšanas lietotājam tiek nosūtīts brīdinājuma e-pasts, informējot par radušos problēmu un sniedzot priekšlikumus problēmas risināšanai. Ja lietotājs uz saņemto e-pastu neatbild divu darba dienu laikā, lietotāja konts un visi lietotāja personas dati tiks dzēsti. Gadījumā, ja lietotājs ir reģistrējies vairāk kā vienu reizi, dzēsti tiek visi konti. Pēc datu dzēšanas lietotājs, norādot pilnīgu un precīzu reģistrācijas anketā prasīto informāciju, drīkst reģistrēties atkārtoti.
  14. PKPP administrācija ir tiesīga dzēst lietotāja kontu bez lietotāja piekrišanas, ja lietotājs neievēro vai pārkāpj PKPP lietošanas noteikumus. Šajā gadījumā visi lietotāja personas dati tiks dzēsti.
  15. Sistēmas lietotājam kā datu subjektam atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajam ir brīva piekļuve datu apstrādes sistēmā apstrādātajiem personas datiem, izmantojot savu profilu PKPP vietnē.
  16. Katra Lietotāja pienākums ir sekot līdzi savu datu patiesumam. Mainoties kontaktinformācijai, profesijai vai citiem datiem, tie nekavējoties jānomaina vai jāpaziņo par to PKPP. Neprecīzas informācijas gadījumā, sertifikācijas komisija var neizskatīt pieteikumu un neapstiprināt nopelnītos KP.
  1. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz PKPP vietni pieder tikai un vienīgi Uzņēmumam. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie LR normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā ir nodarīti Uzņēmumam.
  2. Vietnē ievietotie intelektuālā īpašuma objekti ir aizsargāti saskaņā ar Autortiesību likumu un LR normatīvajiem aktiem. Jebkura PKPP ievietotā intelektuālā īpašuma objekta izmantošana atļauta tikai saņemot PKPP administrācijas rakstisku atļauju, kā arī ievērojot šos lietošanas noteikumus.
  1. Maksas lekcijas ir pieejamas tikai reģistrētiem lietotājiem, kuri reģistrējušies PKPP vietnē un veikuši apmaksu, norēķinus veicot ar kādu no piedāvātajiem norēķinu rīkiem PKPP sistēmā (pieeju maksas mācību materiāliem var iegādāties tiešsaistē, norēķinus veicot ar jebkuras bankas izdoto starptautisko maksājumu kartēm: MasterCard, VISA, VISA Electron un Maestro debetkartēm, maksājot ar bankas e-sistēmas starpniecību vai veicot samaksu ar pārskaitījumu).
  2. Ja lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja PKPP, vai arī šī lietotāja profils vai informācija profilā tiek dzēsta, tad šim PKPP lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi un maksājumi, kas veikti saistībā ar PKPP izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.
  3. Pēc noteiktās summas apmaksas lekcija uzreiz ir pieejama lietotājam, lekcijas skatīšanās ilgums ir norādīts pie katras konkrētās lekcijas.
  1. Uzņēmums ir tiesīgs ar SMS (mobilā tālruņa īsziņas), e-pasta vai pasta vēstules starpniecību, izmantojot PKPP vietnē esošo kontaktinformāciju, informēt PKPP vietnes lietotājus par dažādām ar vietni saistītām aktualitātēm.
  2. Lai saņemtu apliecinājumu vai sertifikātu, PKPP vietnes lietotāja pienākums ir pirms atbilžu sniegšanas uz kontroljautājumiem noskatīties pievienotos lekciju videomateriālus un apgūt citus piedāvātos mācību materiālus.
  3. Uzņēmums fiksē lietotāju PKPP vietnē veiktās darbības.
  4. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Uzņēmumu un vietnes lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Gadījumā, ja strīdi netiek atrisināti pārrunu ceļā, tie ir risināmi saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  5. Par vietnē PKPP publicēto materiālu saturu un tā atbilstību LR normatīvajiem aktiem atbild konkrētā materiāla sagatavotājs.
  6. Uzņēmums patur tiesības veikt grozījumus PKPP lietošanas noteikumos, un šīs izmaiņas stājas spēkā pēc 10 dienām no to apstiprināšanas brīža. Pēc apstiprināšanas par veiktajām izmaiņām lietotāji tiek informēti nosūtot e-pastus uz PKPP sistēmā reģistrēto e-pasta adresi.

Noteikumus apstiprināja valdes priekšsēdētāja Māra Vaivode 17.04.2019.


Esmu iepazinies un piekrītu šiem Noteikumiem
© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting