• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

Nr. [certificate_code]

APLIECINĀJUMS

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā [course_completion_date], un par to piešķirta 0,5 (puse) kompetences paaugstināšanas kredītpunkta formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā "Sabiedrības drošību un veselibu ietekmējošie faktori” un 0,5 (puse) kompetences paaugstināšanas kredītpunkta formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV noskatoties video semināru 80 minūšu garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: Ēku ugunsdrošība; nozari regulējošā likumdošana; ar ugunsdrošības novērtējumu saistītie jēdzieni un definīcijas; evakuācijas ceļu projektēšana - kritēriji, prasības un risinājumi; ēkas daļu projektēšana: sienas un to elementi - ugunsdrošības kritēriji, prasības un risinājumi; ēkas daļu projektēšana: starpstāvu un jumta pārsegumi – ugunsdrošības kritēriji, prasības un risinājumi.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting