• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],
un par to piešķirts 1 kompetences paaugstināšanas kredītpunkts formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Ugunsdrošība”.

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV noskatoties video semināru 80 minūšu garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: Ēku ugunsdrošība; nozari regulējošā likumdošana; ar ugunsdrošības novērtējumu saistītie jēdzieni un definīcijas; evakuācijas ceļu projektēšana – kritēriji, prasības un risinājumi; ēkas daļu projektēšana: sienas un to elementi – ugunsdrošības kritēriji, prasības un risinājumi; ēkas daļu projektēšana: starpstāvu un jumta pārsegumi – ugunsdrošības kritēriji, prasības un risinājumi.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting