• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par video lekcijas

[certificate_course]

noskatīšanos Latvijas Arhitektu savienības attālinātās tālākizglītības vietnē PKPP.LV [course_completion_date]

Piešķirti 1 kompetences paaugstināšanas kredītpunkts formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

Video lekcijas garums: 80 minūtes.

ĪSS VIDEO LEKCIJAS APRAKSTS: Kultūras pieminekļu aizsardzības sistēma Latvijā, tostarp kultūras mantojuma jēdziens un sistēmas darbības principi Latvijā; Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksti;
Kultūras mantojuma apdraudējums; Kultūras mantojuma atjaunošanas principi; Autentiskuma jēdziens; Restaurācijas projekts; un Kultūras pieminekļu pārveidošanas projektu dokumentācijas izvērtēšana.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting