• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],
un par to piešķirts 1 kompetences paaugstināšanas kredītpunkts formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV noskatoties video semināru 80 minūšu garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: Kultūras pieminekļu aizsardzības sistēma Latvijā, tostarp kultūras mantojuma jēdziens un sistēmas darbības principi Latvijā; Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksti;
Kultūras mantojuma apdraudējums; Kultūras mantojuma atjaunošanas principi; Autentiskuma jēdziens; Restaurācijas projekts; un Kultūras pieminekļu pārveidošanas projektu dokumentācijas izvērtēšana.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting