• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],
un par to piešķirts 1 kompetences paaugstināšanas kredītpunkts formālās izvēles pasākumu sadaļas tēmā.

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV noskatoties video semināru 86 minūšu garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: 1. daļa: Būvprojekta vadība un praktiskā pieredze strādājot ar BIM Latvijā: 1) Projekta vadība projektēšanas laikā / Atsevišķa projekta vadītāja nepieciešamība; 2) Kas līdz šim paveikts BIM jomā; 3) “SWH biroju centra” projekta piemērs un ieguvumi no BIM; 4) Praktiskie ieguvumi radot un īstenojot projektu BIM; 5) Nepieciešamība pēc nozares standartizācijas un plašāka BIM lietojuma arī būvlaukumā.
2. daļa: BIM standartizācijas process Latvijā: 1) BIM LVS un BIM ieviešanas aktualitātes Latvijā; 2) Būvniecības industrijas digitalizācijas asociācija un tās īstenotās aktivitātes; 3) Kas līdz šim izdarīts BIM ieviešanas procesā Latvijā, kādi ir šķēršļi, kas vēl jāpaveic; 4) 9 BIM projektu īstenošanā gūtās atziņas un praktiskie padomi.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting