• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par video lekcijas

[certificate_course]

noskatīšanos Latvijas Arhitektu savienības attālinātās tālākizglītības vietnē PKPP.LV [course_completion_date]

Piešķirti 0,8 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālās izvēles pasākumu sadaļā un 0,2 kompetences paaugstināšanas kredītpunktus formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”

Video lekcijas garums: 91 minūtes.

ĪSS VIDEO LEKCIJAS APRAKSTS: Arhitektoniski mākslinieciskā izpētes un inventarizācijas skaidrojums un definīcijas, normatīvie akti un prasības, izpildītāji, darba metodes un rezultāts, palīgdisciplīna, pienesums projektam, nozīme projekta saskaņošanas procesā un realizācijas laikā.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting