• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],
un par to piešķirti 0,8 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālās izvēles pasākumu sadaļā un

0,2 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV, noskatoties video semināru 91 minūtes garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: Arhitektoniski mākslinieciskā izpētes un inventarizācijas skaidrojums un definīcijas, normatīvie akti un prasības, izpildītāji, darba metodes un rezultāts, palīgdisciplīna, pienesums projektam, nozīme projekta saskaņošanas procesā un realizācijas laikā.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting