• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],

un par to piešķirts 1 kompetences paaugstināšanas kredītpunkts formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV, noskatoties video semināru 120 minūšu garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: Izmaiņas Būvniecības likumā, Vispārīgajos būvnoteikumos, Ēku būvnoteikumos, būvprojekta vadītāja un autoruzrauga atbildības robežu jautājumi, būvniecības procesa dokumentēšanas problemātika, prakses piemēri, nākotnē sagaidāmie būvniecības procesu regulējošo normatīvo aktu grozījumi.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting