• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par video lekcijas

[certificate_course]

noskatīšanos Latvijas Arhitektu savienības attālinātās tālākizglītības vietnē PKPP.LV [course_completion_date]

Piešķirti 1 kompetences paaugstināšanas kredītpunkts formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

Video lekcijas garums: 120 minūtes.

ĪSS VIDEO LEKCIJAS APRAKSTS: Izmaiņas Būvniecības likumā, Vispārīgajos būvnoteikumos, Ēku būvnoteikumos, būvprojekta vadītāja un autoruzrauga atbildības robežu jautājumi, būvniecības procesa dokumentēšanas problemātika, prakses piemēri, nākotnē sagaidāmie būvniecības procesu regulējošo normatīvo aktu grozījumi.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting