• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],
un par to piešķirti 0,5 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālās izvēles pasākumu sadaļā,

0,5 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālas obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”,

0,5 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā

“Ar būvju lietotāju drošību un veselību saistītie jautājumi (lietošanas drošība, darba drošība, vides pieejamība)”.

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV, noskatoties video semināru 121 minūtes garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: Būvnormatīvu un standartu attīstība, lietojums projektēšanas uzdevuma sastādīšanā, iekštelpu gaisa kvalitātes nodrošināšana publiskās ēkās. Ventilācijas risinājumi 2018. g. Labākās Būves Latvijā konkursa objektos. Aktualitātes ēku dzesēšanas sistēmu attīstībā un jauni sasniegumi apstrādes tehnoloģijās. Freona ierobežojumi un to ietekme uz cenu. Dzesēšana izmantojot ūdens iztvaikošanu, siltumenerģiju un ūdeni kā freonu.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting