• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par video lekcijas

[certificate_course]

noskatīšanos Latvijas Arhitektu savienības attālinātās tālākizglītības vietnē PKPP.LV [course_completion_date]

Piešķirti0,5 kompetences paaugstināšanas kredītpunktus formālas izvēles pasākumu sadaļā, 0,5 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālas obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”, 0,5 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Ar būvju lietotāju drošību un veselību saistītie jautājumi (lietošanas drošība, darba drošība, vides pieejamība)”.

Video lekcijas garums: 121 minūtes.

ĪSS VIDEO LEKCIJAS APRAKSTS:

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting