• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],
un par to piešķirti 0,5 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā

“Ar būvju lietotāju drošību un veselību saistītie jautājumi (lietošanas drošība, darba drošība, vides pieejamība)”

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV, noskatoties video semināru 49 minūšu garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: LBN 016-15 prasības ārējām un iekšējām norobežojošām konstrukcijām, dažādu
konstrukciju apskats, analizējot to masivitāti un bīvumu.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting