• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],
un par to piešķirti 0,5 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā

“Ar būvju lietotāju drošību un veselību saistītie jautājumi (lietošanas drošība, darba drošība, vides pieejamība)”

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV, noskatoties video semināru 46 minūšu garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: Par LBN 016-15 prasībām akustiskajiem parametriem, būvprojektu būvakustikas
sadaļas ekspertīzes piemēru un realizētu piemēru apskats

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting