• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],
un par to piešķirti 0,7 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV, noskatoties video semināru 66 minūšu garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: Likumprojekta “Arhitektūras likums” izstrādes process, tālāko tā virzības gaita, galvenos mērķi, principiem un tajā esošās nodaļas, normatīvo aktu hierarhija un savstarpējo saskaņotība, Arhitektu kolēģijas loma, profesijas reglamentācija, profesionālo nosaukumu lietošana, autortiesības, iestrādes pakārtotie dokumenti.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting