• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par video lekcijas

[certificate_course]

noskatīšanos Latvijas Arhitektu savienības attālinātās tālākizglītības vietnē PKPP.LV [course_completion_date]

Piešķirti 1,3 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Ar būvju lietotāju drošību un veselību saistītie jautājumi (lietošanas drošība, darba drošība, vides pieejamība)”.

Video lekcijas garums: 124 minūtes.

ĪSS VIDEO LEKCIJAS APRAKSTS: Zibensaizsardzību reglamentējošajiem normatīvie akti, zibesaizsardzības sistēmas, zibens uztvērējsistēmas, novedējsistēmas, zemētājsistēmas, atdalītājattālumi, risku pārvaldība, zibensizlādes potenciālu izlīdzināšana un rīcība pērkona negaisa laikā.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting