• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],

un par to piešķirti 0,2 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Ugunsdrošība”

un 1 kompetences paaugstināšanas kredītpunkts formālās izvēles pasākumu sadaļas.

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV, noskatoties video semināru 110 minūšu garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: Koka konstrukciju aktualitātes un likumdošana, optimālā ģeometrija koka būvēm,
strukturālās shēmas, slodzes, ugunsdrošība, saderība ar citiem materiāliem, mezglu risinājumi, virsmas pārklājumi,
inženierkomunikācijas, akustika, sadarbība koka konstrukciju projektēšanā.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting