• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par video lekcijas

[certificate_course]

noskatīšanos Latvijas Arhitektu savienības attālinātās tālākizglītības vietnē PKPP.LV [course_completion_date]

Piešķirts 1,7 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti: 0,5 formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti” un 1,2 formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Ar būvju lietotāju drošību un veselību saistītie jautājumi (lietošanas drošība, darba drošība, vides pieejamība)”.

Video lekcijas garums: 154 minūtes.

ĪSS VIDEO LEKCIJAS APRAKSTS: Telpu pārkašanas aktualitāte, termālais komforts, iekštelpu mikroklimats, iekštelpu mikroklimata normatīvās prasības, telpu pārkaršanas risku normatīvais regulējums, citu valstu pieredze telpu pārkaršanas novērtējumā, telpu pārkaršanas novērtējuma un novēršanas iespējas.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting