• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],

un par to piešķirts 1,7 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti: 0,5 formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti” un 1,2 formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Ar būvju lietotāju drošību un veselību saistītie jautājumi (lietošanas drošība, darba drošība, vides pieejamība)”.

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV, noskatoties video semināru 154 minūšu garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: Telpu pārkašanas aktualitāte, termālais komforts, iekštelpu mikroklimats, iekštelpu mikroklimata normatīvās prasības, telpu pārkaršanas risku normatīvais regulējums, citu valstu pieredze telpu pārkaršanas novērtējumā, telpu pārkaršanas novērtējuma un novēršanas iespējas.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting