• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],

un par to piešķirts 1,3 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti: 0,3 formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Ar būvju lietotāju drošību un veselību saistītie jautājumi (lietošanas drošība, darba drošība, vides pieejamība)” un 1 formālās izvēles pasākumu sadaļā.

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV, noskatoties video semināru 120 minūšu garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: Ogres Centrālās bibliotēkas novietnes konteksts un koncepcija, koku konstrukciju projektēšana – savienojumi, ugunsdrošība, BIM projektēšana, energoefektivitāte – konstrukcijas, tehnoloģijas un citi risinājumi.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting