• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par video lekcijas

[certificate_course]

noskatīšanos Latvijas Arhitektu savienības attālinātās tālākizglītības vietnē PKPP.LV [course_completion_date]

un par to piešķirti 1,3 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

Video lekcijas garums: 117 minūtes.

ĪSS VIDEO LEKCIJAS APRAKSTS: Būvprojekta ekspertīze un to regulējošie normatīvi; ekspertīzē apskatāmie objekti un sadaļas; ekspertīzes mērķis, uzdevums un papilduzdevumi; būvprojekta iesniegšana ekspertīzei; ekspertīzes gaita: atbilstība normatīvajiem aktiem, būvnormatīvu aktualitāte un piemērojamība; pretrunīgi traktējumi likumdošanā; atbilstība Būvatļaujai, tehniskajiem noteikumiem un projektēšanas uzdevumam; piezīmju sagatavošana, atbilžu un labojumu sniegšana; komentāri un labojumi, labā prakse – ieteikumi un padomi.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting