• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par video lekcijas

[certificate_course]

noskatīšanos Latvijas Arhitektu savienības attālinātās tālākizglītības vietnē PKPP.LV [course_completion_date]

Lekcijas noskatīšanās arhitektiem dod 3.3 kompetences paaugstināšanas kredītpunktus formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Ar būvju lietotāju drošību un veselību saistītie jautājumi”.

Semināra tēma ir atbilstoša LBS BSSI nolikumā “Nolikums par reglamentētā darbības sfērā sertificētu būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību” noteiktajām prasībām par būvspeciālistu profesionālo pilnveidi.

Video lekcijas garums: 276 minūtes.

ĪSS VIDEO LEKCIJAS APRAKSTS: Seminārā Saint-Gobain pārstāvji un akustikas speciālisti stāsta par dažādu materiālu un tehnoloģiju iespējām, kā arī apskata LBN prasības, kuras jāievēro risinot skaņas izolācijas vai akustikas jautājumus.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting