• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par video lekcijas

[certificate_course]

noskatīšanos Latvijas Arhitektu savienības attālinātās tālākizglītības vietnē PKPP.LV [course_completion_date]

Lekcijas noskatīšanās arhitektiem dod:
1,2 k.p.p. formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Ar būvju lietotāju drošību un veselību saistītie jautājumi”;
1,9 k.p.p. formālās izvēles pasākumu sadaļā.

Semināra tēma ir atbilstoša LBS BSSI nolikumā “Nolikums par reglamentētā darbības sfērā sertificētu būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību” noteiktajām prasībām par būvspeciālistu profesionālo pilnveidi.

Seminārs reģistrēts LSGŪTIS Profesionālās pilnveides semināru reģistrā reģistrācijas54/2023. Seminārs 5 stundu garumā novērtēts ar 5 profesionālās pilnveides punktiem.

Video lekcijas garums: 278 minūtes.

ĪSS VIDEO LEKCIJAS APRAKSTS: Seminārā apskatītas spēkā esošās energoefektivitātes prasības jaunbūvēm un atjaunojamām ēkām, sniegts ieskats par ēku inženiertehnisko sistēmu izolācijas risinājumiem un efektīvu ekstrudētā polistirola izolāciju, detalizētāk pievērsta uzmanība apmesto un ventilējamo fasāžu siltināšanas sistēmām.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting