• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],
un par to piešķirti 2 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV noskatoties video semināru 90 minūšu garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: Seminārā tika apskatītas autortiesību aktualitātes arhitekta darbā, tostarp: tiesiskais regulējums; projekts un tā daļas/sadaļas, kā autortiesību objekts; jautājums vai autoram ir arī pienākumi; jautājumi saistībā ar konkursiem; ko paredzēt līgumā ar pasūtītāju?
Aktuālie problēmjautājumi, strīdus situācijas, prakses piemēri. Semināra otrajā daļā tika runāts par profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, tiesisko regulējumu, nozīmīgākajiem apdrošināmiem riskiem, apakšuzņēmēju lomu apdrošināšanas polisē, citiem aktuāliem problēmjautājumiem, strīdus situācijām un prakses piemēriem.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting