• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],
un par to piešķirts 1 kompetences paaugstināšanas kredītpunkts formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV noskatoties video semināru 300 minūšu garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: Seminārā tika apskatīti šādi jautājumi: Autoruzraudzības tiesiskais regulējums, tā izmaiņas; Autoruzrauga tiesības un pienākumi; Līgums ar pasūtītāju, „standarta” noteikumi, riski, pušu tiesību un pienākumu līdzsvarošana; Dokumentācija autoruzraudzības procesā; Sadarbība ar citiem būvniecības procesa dalībniekiem autoruzraudzības procesā, projekta kļūdu/trūkumu labošana un projekta izmaiņas autoruzraudzības laikā; Iespējamās strīdus situācijas ar pasūtītāju, rīcības modeļi un citi aktuālie autoruzraudzības procesa problēmjautājumi, kā arī prakses piemēri.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting