• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par video lekcijas

[certificate_course]

noskatīšanos Latvijas Arhitektu savienības attālinātās tālākizglītības vietnē PKPP.LV [course_completion_date]

Piešķirti 0,5 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

Video lekcijas garums: 90 minūtes.

ĪSS VIDEO LEKCIJAS APRAKSTS: Seminārā tika apskatītas autortiesību aktualitātes arhitekta darbā, tostarp: tiesiskais regulējums; projekts un tā daļas/sadaļas, kā autortiesību objekts; jautājums vai autoram ir arī pienākumi; jautājumi saistībā ar konkursiem; ko paredzēt līgumā ar pasūtītāju?
Aktuālie problēmjautājumi, strīdus situācijas, prakses piemēri. Semināra otrajā daļā tika runāts par profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, tiesisko regulējumu, nozīmīgākajiem apdrošināmiem riskiem, apakšuzņēmēju lomu apdrošināšanas polisē, citiem aktuāliem problēmjautājumiem, strīdus situācijām un prakses piemēriem.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting