• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],
un par to piešķirti 0,5 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālās izvēles pasākumu sadaļas tēmā “Prakses vadība”.

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV noskatoties video semināru 48 minūšu garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: Projektu vadīšanas teorētiskie pamati – prasmes plānot, organizēt un vadīt arhitektūras projektēšanas un plānošanas darbu izpildes procesus un tajos iesaistīto speciālistu darbu. Apskatītās tēmas ietver: a) Projektu vadīšanas pamatjēdzieni un to skaidrojums, nozīme arhitekta praksē; b) Projektu dzīves cikls un vadīšanas fāzes; c) Projektu vadīšanas sistēma un organizatoriskā struktūra; d) Projektu komanda, vadība un kultūra, iekšējā un ārējā komunikācija; e) Projekta plānošana (finanšu, laika, resursu), alternatīvu un risku analīze; f) Struktūrplāns projektu plānošanā; g) Projekta gaitas plānošana, kontrole, kvalitātes un personāla vadība; h) Projekta novērtējums un noslēgums.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting