• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],
un par to piešķirti 0,5 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālās izvēles pasākumu sadaļā un

0,5 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Sabiedrības drošību un veselību ietekmējošie faktori”.

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV noskatoties video semināru 163 minūšu garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: Ekoloģiskie būvmateriāli, to aktualitātes un pielietojums, kā arī labākie prakses paraugi.
Ekoloģiskās būvniecības aspekti: a) ēkas iekšējais klimats: materiālu pielietojums, ķīmiskā emisija, ventilācijas sistēma; b) enerģijas efektivitāte; ekoloģiskais cikls; c) būves pamati; notekūdeņi; atjaunojamā enerģija; d) piemēri.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting