• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],
un par to piešķirti 0,7 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV noskatoties video semināru 80 minūšu garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: Kultūras pieminekļu aizsardzības sistēma Latvijā, tostarp kultūras mantojuma jēdziens un sistēmas darbības principi Latvijā; Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksti;
Kultūras mantojuma apdraudējums; Kultūras mantojuma atjaunošanas principi; Autentiskuma jēdziens; Restaurācijas projekts; un Kultūras pieminekļu pārveidošanas projektu dokumentācijas izvērtēšana.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting