• IENĀKT
 • Grozā nav neviena produkta.

Seminārā apskatītās tēmas

 • Normatīvais regulējums par nosacījumiem, kas jāievēro būvprojektu izstrādē
 • Teritorijas attīstības plānošanas dokumentos (TP, LP, DP) noteiktā atļautā izmantošana, apbūves parametri, aizsargjoslas – (informācija no TAPIS publiskās daļas Ģeoportāls)
 • Nosacījumi, aprobežojumi un apgrūtinājumi:
  • prasības par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību;
  • aprobežojumi aizsargjoslās;
  • dabas aizsardzības prasības;
 • Prasības ko nosaka MK nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” un citi Latvijas būvnormatīvi.
 • Nosacījumi, kas izriet no Civillikuma (skata, gaismas un citi servitūti)
 • Administratīvais process iestādē, lēmumu apstrīdēšana un uzziņas tiesiskā daba

Seminārs formālās obligātās kompetences paaugstināšanas pasākuma sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

Mācību programma

Nav izstrādāta mācību programma!

Atsauksmes

N/A

vērtējumi
 • 5 zvaigznes0
 • 4 zvaigznes0
 • 3 zvaigznes0
 • 2 zvaigznes0
 • 1 zvaigznes0

Nav atsauksmju.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting