• IENĀKT
 • Grozā nav neviena produkta.

Seminārā apskatītās tēmas

 • Normatīvais regulējums par nosacījumiem, kas jāievēro būvprojektu izstrādē
 • Teritorijas attīstības plānošanas dokumentos (TP, LP, DP) noteiktā atļautā izmantošana, apbūves parametri, aizsargjoslas – (informācija no TAPIS publiskās daļas Ģeoportāls)
 • Nosacījumi, aprobežojumi un apgrūtinājumi:
  • prasības par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību;
  • aprobežojumi aizsargjoslās;
  • dabas aizsardzības prasības;
 • Prasības ko nosaka MK nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” un citi Latvijas būvnormatīvi.
 • Nosacījumi, kas izriet no Civillikuma (skata, gaismas un citi servitūti)
 • Administratīvais process iestādē, lēmumu apstrīdēšana un uzziņas tiesiskā daba

Seminārs formālās obligātās kompetences paaugstināšanas pasākuma sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

Mācību programma

Semināra saturs
01 Normatīvais regulējums par nosacījumiem būvprojekta izstrādē 00:43:00
02 Administratīvais process iestādē 00:42:00
03 Jautājumi 00:05:00

Atsauksmes

N/A

vērtējumi
 • 5 zvaigznes0
 • 4 zvaigznes0
 • 3 zvaigznes0
 • 2 zvaigznes0
 • 1 zvaigznes0

Nav atsauksmju.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting