• IENĀKT
 • Grozā nav neviena produkta.

Autortiesību aktualitātes arhitekta darbā

 • Tiesiskais regulējums
 • Projekts un tā daļas/sadaļas, kā autortiesību objekts
 • Vai autoram ir arī pienākumi?
 • Jautājumi saistībā ar konkursiem
 • Ko paredzēt līgumā ar pasūtītāju?
 • Aktuālie problēmjautājumi, strīdus situācijas, prakses piemēri

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

 • Tiesiskais regulējums
 • Nozīmīgākie apdrošināmie riski
 • Apakšuzņēmēji apdrošināšanas polisē
 • Citi aktuālie problēmjautājumi, strīdus situācijas, prakses piemēri

 

Seminārs sertificētiem arhitektiem dod 0,5 kompetences paaugstināšanas kredītpunktus formālās obligātās pasākuma sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

Mācību programma

Saturs
1. Autortiesību aktualitātes arhitekta darbā 00:35:00
2. Profesionālie pienākumi 00:27:00
3. Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 00:25:00

Atsauksmes

N/A

vērtējumi
 • 5 zvaigznes0
 • 4 zvaigznes0
 • 3 zvaigznes0
 • 2 zvaigznes0
 • 1 zvaigznes0

Nav atsauksmju.

PIETEIKTIES SEMINĀRAM
5 STUDENTI
© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting