• IENĀKT
 • Grozā nav neviena produkta.

Būvniecības procesa tiesiskā regulējuma aktuālie jautājumi
31.maija vebināra video

Lekcijā zvērināts advokāts Jānis Junkers sniedz situācijas novērtējumu būvniecības regulējumā, caurskata izmaiņas terminoloģijā un būvju iedalījumā, to starp tiek skatītas izmaiņas BVKB un pašvaldību kompetencē. Lekcijā vērsta uzmanība uz grozījumiem Būvniecības likumā, kas attiecas uz lēmumu pieņemšanas termiņiem, klusēšanas- piekrišanas principu, būvprojekta izstrādes nosacījumiem un atbildību. Lektors vērš uzmanību specializācijas un sertifikācijas principa nostiprināšanai un būvprojekta vadītāja un autoruzrauga atbildības robežām. Lekcijas noslēgumā tiek piedāvāts caurskatīt atziņas tiesas spriedumos, tai skaitā minētas galvenās no tiesas sprieduma Zolitūdes krimināllietā.

Aicinām anonīmā anketā norādīt Jums aktuālos būvniecības procesa tiesiskā regulējuma jautājumus par ko būtu nepieciešama padziļināta lekcija.

SATURS:
Likumdošanas aktualitātes

 • Izmaiņas Būvniecības likumā
 • Izmaiņas Vispārīgajos būvnoteikumos
 • Izmaiņas Ēku būvnoteikumos
 • Būvprojekta vadītāja un autoruzrauga atbildības robežu jautājumi
 • Prakses piemēri
 • Nākotnē sagaidāmie būvniecības procesu regulējošo normatīvo aktu grozījumi

Aktualitātes normatīvo aktu piemērošanas praksē

 • Būtiskākās spriedumos ietvertās atziņas vispārīgos būvniecības procesa jautājumos
 • Būtiskākās spriedumos ietvertās atziņas, kas attiecināmas uz arhitektiem (tajā skaitā arī būvprojekta vadītāja un autoruzrauga statusā)

Lektors: zvērināts advokāts Jānis Junkers

Seminārs sertificētiem arhitektiem dod 1 kompetences paaugstināšanas kredītpunktu formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

Mācību programma

Nav izstrādāta mācību programma!

Atsauksmes

N/A

vērtējumi
 • 5 zvaigznes0
 • 4 zvaigznes0
 • 3 zvaigznes0
 • 2 zvaigznes0
 • 1 zvaigznes0

Nav atsauksmju.

PIETEIKTIES SEMINĀRAM
61 STUDENTI
© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting