• IENĀKT
 • Grozā nav neviena produkta.

Likumdošanas aktualitātes:

 • Izmaiņas Būvniecības likumā
 • Izmaiņas Vispārīgajos būvnoteikumos
 • Izmaiņas Ēku būvnoteikumos
 • Būvprojekta vadītāja un autoruzrauga atbildības robežu jautājumi
 • Būvniecības procesa dokumentēšanas (tajā skaitā arī elektroniskās dokumentēšanas BIS) problemātika
 • BIS izmantošana
 • Prakses piemēri
 • Nākotnē sagaidāmie būvniecības procesu regulējošo normatīvo aktu grozījumi

Aktualitātes normatīvo aktu piemērošanas praksē:

 • Būtiskākās spriedumos ietvertās atziņas vispārīgos būvniecības procesa jautājumos
 • Būtiskākās spriedumos ietvertās atziņas, kas attiecināmas uz arhitektiem (tajā skaitā arī būvprojekta vadītāja un autoruzrauga statusā)

Semināra apmeklējums sertificētiem arhitektiem dod vienu (1) kompetences paaugstināšanas kredītpunktu formālās obligātās kompetences paaugstināšanas pasākuma sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

Mācību programma

Saturs
01 Tiesiskā regulējuma izmaiņas  00:24:00
02 Pilnvaras BIS sistēmā 00:30:00
03 Citi apsvērumi  00:27:00
04 Tiesas spriedumi  00:18:00
05 Jautājumi un atbildes 00:20:00
Iegūto zināšanu pārbaude ---

Atsauksmes

N/A

vērtējumi
 • 5 zvaigznes0
 • 4 zvaigznes0
 • 3 zvaigznes0
 • 2 zvaigznes0
 • 1 zvaigznes0

Nav atsauksmju.

PIETEIKTIES SEMINĀRAM
7 STUDENTI
© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting