• IENĀKT
 • Grozā nav neviena produkta.

Būvprojekta vadība

 • Būvprojekta vadītāja statuss ar to saistītais tiesiskais regulējums
 • Būvprojekta vadītāja tiesības un pienākumi, kompetences robežas
 • Būvprojekta vadītāja un būvprojekta daļas/sadaļas vadītāja atbildības nodalīšana
 • Darbu dokumentēšana, tās veidi, riski
 • Iespējamās strīdus situācijas ar citiem būvniecības procesa dalībniekiem, rīcības modeļi
 • Būvprojekta daļu/sadaļu izstrādes kontrole/pārbaude/uzraudzība
 • Atbildība par “būvprojektu kopumā”
 • Citi aktuālie būvprojekta vadītāja atbildības jautājumi

Autoruzraudzība

 • Autoruzrauga statuss un ar to saistītais tiesiskais regulējums
 • Autoruzrauga tiesības un pienākumi
 • Autoruzrauga kompetences robežas un atbildības nodalīšana
 • Autoruzraudzības žurnāls, segto darbu akti, būvdarbu žurnāls
 • Izmaiņas būvprojektā
 • Iespējamās strīdus situācijas ar citiem būvniecības procesa dalībniekiem, rīcības modeļi
 • Citi aktuālie autoruzraudzības procesa problēmjautājumi, prakses piemēri

Autortiesību aktualitātes

 • Autortiesību tiesiskais regulējums
 • Projekts, tā daļas/sadaļas un konkrēti risinājumi kā autortiesību objekts
 • Arhitekta-autora pienākumi
 • Autortiesību problemātika saistībā ar dalību metu konkursos
 • Ko paredzēt līgumā ar pasūtītāju?
 • Aktuālie problēmjautājumi, strīdu situācijas, prakses piemēri

Seminārs sertificētiem arhitektiem dod 1 kompetences paaugstināšanas kredītpunktus formālās obligātās kompetences paaugstināšanas pasākuma sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

Mācību programma

Saturs
01 Ievads 00:07:00
02 Būvprojekta vadība 00:52:00
03 Autoruzraudzība 01:30:00
04 Autortiesību aktualitātes 01:03:00
Iegūto zināšanu pārbaude ---

Atsauksmes

N/A

vērtējumi
 • 5 zvaigznes0
 • 4 zvaigznes0
 • 3 zvaigznes0
 • 2 zvaigznes0
 • 1 zvaigznes0

Nav atsauksmju.

PIETEIKTIES SEMINĀRAM
9 STUDENTI
© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting