• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

Likumprojekts “Arhitektūras likums”

0.00

Kategorija:

Apraksts

Kultūras ministrija izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu likumprojektam “Arhitektūras likums”. Līdz 2020.gada 31.augustam visi tika aicināti sūtīt viedokļus uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Dzintra.Purvina@km.gov.lv.
Likumprojekts “Arhitektūras likums”
Likumprojekta „Arhitektūras likums” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Lekcijā likumprojekta izstrādes grupas pārstāvji sniedz ieskatu “Arhitektūras likuma” izstrādes procesā, skaidro tālāko tā virzības gaitu, galvenos mērķus, principus un apskata tajā esošās nodaļas. Atbilžu sadaļā tiek atbildēts uz jautājumiem par normatīvo aktu hierarhiju un savstarpējo saskaņotību, Arhitektu kolēģijas lomu, profesijas reglamentāciju, profesionālo nosaukumu lietošanu, autortiesībām, iestrādes pakārtotajiem dokumentiem.

Lekcijas saturs:

  • Likumprojekta izstrādes un apstiprināšanas gaita
  • Arhitektūras likuma mērķi un principi
  • Atbildīgās personas un pilnvarotās institūcijas
  • Arhitekta profesionālā darbība
  • Arhitektūras konkursi
  • Mākslas un dizaina objekti publiskās būvēs
  • Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem

Lektori:
Sandis Voldiņš: Kultūras ministrijas bijušais valsts sekretārs, likumprojekta “Arhitektūras likums” izstrādes darba grupas vadītājs
Gunta Grikmane: likumprojekta “Arhitektūras likums” izstrādes darba grupas eksperte, LAS padomes pārstāve
Elīna Rožulapa: likumprojekta “Arhitektūras likums” izstrādes darba grupas eksperte, LAS Sertificēšanas centra vadītāja

Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu tiesisko bāzi arhitektūras nozares pārvaldībai, arhitekta profesijas reglamentēšanai un kvalitatīvas arhitektoniski telpiskās vides veidošanai, tādējādi nodrošinot ikviena sabiedrības pārstāvja tiesības dzīvot labvēlīgā vidē un adaptējot Latvijas likumdošanā Davosas deklarācijas principus par augstas kvalitātes būvkultūras (“Baukultur”) veidošanu.

Diskusijas par Arhitektūras likuma izstrādi ir bijušas aktuālas kopš 2006. gada. Likumprojekta izstrādes nepieciešamība un tajā paredzētais tiesiskais regulējums ir vairākkārtīgi prezentēts un izvērtēts nozares institūciju sanāksmēs un forumos: Nacionālās arhitektūras padomes sēdēs, Latvijas Arhitektu savienības padomes sēdē un Latvijas Arhitektu savienības XXI kongresā, Latvijas sertificēto arhitektu kopsapulcē, pašvaldību arhitektu sanāksmē, kā arī Latvijas Būvniecības padomes sēdē Ekonomikas ministrijā. Likumprojekts “Arhitektūras likums” izstrādāts Kultūras ministrijas Nacionālās arhitektūras padomes darba grupā: Sandis Voldiņš,  Gunta Grikmane, Elīna Rožulapa, Juris Poga, Juris Dambis, Jānis Dripe, Ilma Valdmane, Gatis Didrihsons, Andris Kronbergs, Edgars Pastars.

Lekcijas noskatīšanās sertificētiem arhitektiem dod 0,7 kompetences paaugstināšanas kredītpunktu formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

Dalies ar lekciju

Atsauksmes

Pašlaik atsauksmju nav.

Tikai pieteicies klienti, kurš iegādājies šo produktu, var atstāt atsauksmi.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting