• IENĀKT
 • Grozā nav neviena produkta.

Normatīvais regulējums par nosacījumiem, kas jāievēro būvprojektu izstrādē

20.00

Apraksts

Seminārā apskatītās tēmas

 • Normatīvais regulējums par nosacījumiem, kas jāievēro būvprojektu izstrādē
 • Teritorijas attīstības plānošanas dokumentos (TP, LP, DP) noteiktā atļautā izmantošana, apbūves parametri, aizsargjoslas – (informācija no TAPIS publiskās daļas Ģeoportāls)
 • Nosacījumi, aprobežojumi un apgrūtinājumi:
  • prasības par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību;
  • aprobežojumi aizsargjoslās;
  • dabas aizsardzības prasības;
 • Prasības ko nosaka MK nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” un citi Latvijas būvnormatīvi.
 • Nosacījumi, kas izriet no Civillikuma (skata, gaismas un citi servitūti)
 • Administratīvais process iestādē, lēmumu apstrīdēšana un uzziņas tiesiskā daba

Semināra apmeklējums sertificētiem arhitektiem dod 1 (vienu) kompetences paaugstināšanas kredītpunktus formālās obligātās kompetences paaugstināšanas pasākuma sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

Dalies ar lekciju

Atsauksmes

Pašlaik atsauksmju nav.

Tikai pieteicies klienti, kurš iegādājies šo produktu, var atstāt atsauksmi.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting